בפרוס השנה החדשה אנו מאחלים לכם

ש נ ה ט ו ב ה !

מי ייתן ותהא זו שנת שלום וביטחון,

שנת בריאות, הצלחה ופעילות ברוכה.

 
יוסף לוסטיג
וצוות המוזיאון
למורשת היהדות הדוברת הונגרית

ערב ראש השנה תשס"ג
* * * * * * * * * * * * * * * *

ידידים יקרים, לתשומת לבכם!

בתקופת החגים תוצג במוזיאון לראשונה תוכנית המחשב רבת-ההיקף, אודות המחתרת החלוצית
ופעולות הצלת יהודים בהונגריה בתקופת מלחמת העולם ה-II.

התוכנית תכלול מושגים, תיאור פעילויות ההצלה, עדויות, תצלומים, קטעי וידאו ומידע אודות
מאות הפעילים, אשר נטלו חלק במשימות ההצלה.

התוכנית תופעל בשלב זה במתכונת "הרצה" לצורך קבלת תגובות ולהשלמת מידע אודות הפעילים.
על-פי בקשות חברים, ההרצאות בכנס "יום הרצל" (תשס"ב) הוקלטו על קלטות טייפ, הכוללות
את דבריהם של: מר יוסף לוסטיג – מנכ"ל המוזיאון; מר משה אלפן – יו"ר העמותה; מר עודד
המאירי – ראש עיריית צפת; Dr. Jungbert Béla – יועץ שגרירות הונגריה בארץ; עו"ד גיורא עמיר –
יו"ר קרן מורשת של יוצאי צ'כוסלובקיה; וגב' יוליה שיק .

המעוניינים לקבל עותק מההקלטה, מתבקשים לשלוח 20 ₪ לכתובת המוזיאון, לכיסוי הוצאות
השכפול והמשלוח.


* * * * * * * * * * * * * * * *