עבודת גמר ברקמה צלחת - פורצלן יהודי מחשבון לארבע פעולות כלי להכנת חביצה פנקס לרשימת ריקודים איורים לספר ילדים שצוייר במחנה עבודה בכפיה דגל הוקרה מחברי איגוד הטניס אות הצטיינות על מלחמת העולם ה-1 אולר לשבת דיפלומת רופא מבודפשט תעודת הוראה מבודפשט פעמון בית ספר יהודי יומן התקדמות תינוקות מאפרה ואגרטל נדירים מאפרה נדירה ספר תורה בקופסת עץ זית תיבת מכתבים מעץ ספל לפסח להכנת "מאצס קווה" פמוט שנשלח מארץ ישראל לרומניה מגילת אסתר - נמצאה אחרי השואה גוויל של ספר תורה ספר רישום לידות מבלד הגדה של פסח תצלום פרש ספר רישום תרומות לבית הכנסת הגימנסיה היהודית ברחוב ABONYI איסוף ספרי יהודים לגריסה תצלום עיתונאים יהודים מבודפשט בית הכנסת ב-Mateszalka ספר על חינוך יהודי חזרה לתפריט הקודם