עבודת גמר ברקמה


עבודת גמר כיתה ח' - רקמה- Albertirsa, 1880

את העבודה רקמה נערה בשם הרמינה גולדשמיט, בגיל 14 כתרגיל סיכום לכתה ח'.

הרוקמת נפטרה בשנת 1916 במגיפת הטיפוס, בהיותה בת 50. הבית ורהיטיו כוסו בסיד מפאת המגיפה והחפצים נלקחו לבודפשט. מאוחר יותר הושבו החפצים למשפחה וביניהם גם רקמה זו.

תרומת רבקה ומאיר שפר.