פניה למבקרים ולגולשים

הינכם מוזמנים לבקר במוזיאון.

אנו פונים אליכם ובאמצעותכם אל ידידיכם בארץ ובתפוצות: אם ברשותכם, או ברשותם, חומר מתאים (חפצים, מסמכים, ספרים, דברי אומנות ועוד), אנא העבירו אלינו.

כמו-כן אנו מזמינים אתכם להירשם כחברים בעמותת ידידי המוזיאון, חברות אשר תבטיח לכם קבלת חומר מעודכן באופן קבוע וזכות להשתתף באירועים שונים של המוזיאון.

אנו פונים אליכם: אם הינכם בין אלה, או אם יש בידיכם אינפורמציה על אנשים אחרים - אנו שלחו לנו.
גיטסול ףסוי רמ
ןואיזומה להנמ

זכור! בעזרתכם נוכל להציל משיכחה את עדויות מורשתנו ולהעבירה לדורות הבאים.

ישארה ףדל רוזח
ונילא בותכ