30. számú KÖRLEVÉL
2006. március – 5766 Adar


Kedves Barátaink!

Örömmel értesítjük Önöket a Múzeummal kapcsolatos idei fejleményekről.

Új arcok az igazgatóságban

2005. decemberében tartott közgyűlésén a Múzeum alapítványa új elnököt választott, prof. Chana Jablonka személyében.

Prof. Jablonka ismert Holocaust-kutató, tevékeny több ezzel a témával foglalkozó intézményben, és ő vezeti a Ben Gurion Egyetem történelem tanszékén az Izrael Állam történelmét tanulmányozó ágat. A Múzeum barátainak alkalma nyílt megismerni őt a tavalyi Herzl napi találkozón tartott érdekfeszítő előadásán.

Köszönetünket küldjük Cvi Kocer úrnak, tevékeny igazgatósági tagunknak, aki hűségesen tölti be az elnökhelyettesi feladatot Prof. Jablonka amerikai tanulmányéve alatt is.

Az igazgatóság két új taggal gazdagodott: Jichák Livnát úr, egyik jelentős, komoly támogatónk és Mr. Steven R. Koltai, Los Angeles-i Baráti Körünk alapítója csatlakoztak hozzá.

Az alapítvány új rendes tagokkal is bővült és az ellenőrző bizottság élére Jiszrael Lőbl lett megválasztva.

Elismerésünket küldjük Zoltai Gusztáv úrnak, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójának és igazgatóságunk tiszteletbeli tagjának, aki számos kitüntetést nyert szétágazó tevénységéért.

Fájdalommal emlékezünk drága barátainkra, akik nemrég hunytak el, közöttük: Mose Alpan – volt alapítványi elnökünk, Sosana (Zsuzsa) Adler és Sosana Saron – a Múzeum alapító tagjai. Legyen emlékük áldott.

A Múzeum Los Angeles-i Baráti Körének avatása

Tavalyi körlevelünkben örömmel számoltunk be a tervekről a Múzeum Los Angeles-i Baráti Körének megalapítására, Mr. Steven R. Koltai vezetésével.

Azóta jelentős haladás történt. 2005 szeptemberében, a Koltai család megtarotta a Baráti Kör első találkozóját. Köszönetünk Steven Koltai úrnak és édesanyjának, Kathy Koltai asszonynak, a sikeres szervezésért. A Múzeumot prof. Chana Jablonka és Roni Lustig képviselték. A résztvevők nagy érdeklődést mutattak és a Baráti Kör megkezdte működését.

Az előttük álló fő feladatok: új tagok beszervezése és a Múzeummal közös tevékenységek, köztük egy adomány-gyűjtő esemény, előkészítése. A pénzgyűjtési erőfeszítések első gyümölcsei máris észrevehetők.

Mozaikablak a felújított karcagi zsinagógában - a Koltai család adománya Koltai László és hozzátartozói emlékére.

http://www.gal-ed.co.il/zfat-shoa

Ez az új, a Múzeum által összeállított ivrit nyelvű honlap, melynek témája a földalatti cionista mozgalom életmentő tevékenysége Magyarországon a II. világháború alatt. Azoknak a bátor embereknek szenteljük ezt a virtuális emlékhelyet, akik tulajdon életüket kockáztatták zsidó hittestvéreik megmentéséért. A honlap kiadása a Claims Conference folytatólagos támogatásának köszönhetően vált lehetségessé. Reméljük, hogy jövőre sikerül felállítani egy hasonló, a munkaszolgálattal foglalkozó honlapot is. A gyűjtőmunka folytatódik, örömmel fogadunk a témába vágó új anyagot.

Herzl nap – Évről évre

A tavalyi Herzl napi találkozó a II.világháború végének és a felszabadulásnak a 60. évfordulója jegyében telt, a Múzeum több száz barátjának résztvételével. A nagy érdeklődést keltő előadásokon és visszaemlékezéseken kívül ritka filmrészletek vetítésére is sor került, a háború utolsó napjairól.

A dr. Mordecháj Révész emlékére özvegye, a néhai dr. Thea Révész által alapított ösztöndíjat a Múzeum pedagógiai tevékenysége javára ítélte meg a család. Hálás köszönetünk!

Idei Herzl napi eseményünk Cfáton lesz 2006. július 19-én, és témája különösen fogja érinteni a magyarajkú zsidóság újabb nemzedékeit.


Kezet nyújtunk az ifjú nemzedéknek

A Múzeum vezetősége nagy fontosságot tulajdonít a fiatal korosztályok közelebb hozatalának tevékenységünkhöz, hangsúlyozva egyrészt a különleges légkört, másrészt a magyar és az izraeli ill. világszerte élő zsidóság közös értékeit.

Ebben a szellemben csatlakozott a Múzeumhoz új munkatársunk, Ruti Gilad, pedagógiai felelősként. Feladatköréhez tartozik kapcsolatfejlesztés, látogatások megszervezése különböző csoportokkal és szervekkel, mint: iskolák, katonaság, külföldi ifjúsági csoportok, tanárok, turistavezetők és klubok. Ruti különleges pedagógiai programok összeállításával is foglalkozik, közöttük: „Félbeszakított gyemekkor” - gyerekek sorsáról a Holocaustban, és „Életet menteni minden veszéllyel szemben” – a földalatti cionista mozgalom tevékenységről Magyarországon a II. világháború alatt.

ĺgy már a téli hónapokban nyüzsgött az élet a Múzeumban: gyerekek szívmelegítő chanukai tevékenységétől kezdve, turistavezetők igen sikeres találkozóján keresztül, iskolások, különböző klubok és magyaroszági Szochnut csoportok megható látogatásáig.

Ez úton küldjük jókívánságainkat Meir Beck úrnak, Múzeumunk barátjának, akit nemrég neveztek ki a Szochnut budapesti központjának élére.

Egy példa a sok közül: chanukai foglalkoztatásunk mintegy 120 gyereket vonzott a környékről. Az élvezetes alkotó munkán kívül a gyerekeknek (és szüleiknek) alkalmuk nyílt közeli ismerettséget kötni Múzeumunkkal. Különösen büszkék vagyunk a különböző környékbeli iskolákból érkezett fiatal önkéntesekre, akik részt vettek gyerektársaik irányításában.


A gyűjtemény újdonságaiból

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásának köszönhetően új, háromnyelvű (héber, magyar és angol) kiállítási feliratok várják Múzeumunkban a világ minden részéről érkező látogatókat.


Gyűjteményünk idén is több ezer darabbal gazdagodott, amiért a köszönet Önöket, Múzeumunk barátait illeti. Helyszűke miatt sajnos csak néhányat tudunk itt bemutatni:


Egy antik, egykor egy magyar zsinagógában használt olajlámpás, most Múzeumunkat díszíti, hála a párizsi Mandel családnak.


Efrajim Glazer szobrász még egy alkotásával gazdagította Múzeumunk gyűjteményét: a faszobor egy tanulót ábrázol, mentében a „chéder”-be.Újabb „családi dossziék” archívumunkban: a Martin család, valamint Sebesi Ernő (a Holocaustban elpusztult ismert író).


Lea Szegáli asszonytól néhai férje, a neves festőművész, Ávrahám Szegáli válogatott alkotásait kaptuk meg.


1942-es ritkaságszámba menő telefonkönyv, mely listázza minden vidéki telefontulajdonos adatait, érkezett hozzánk Rozsics István és Jichák Livnát uraknak köszönhetően.


Gratulálunk Mose Golán úrnak Szita Szabolcs közismert történész „Halálerőd” c. könyvének héberre fordításáért.A bronz szobrot egy bibliai idézettől ihletve alkotta és adományozta Dr. Bruno Pascal.A díszes csillárt a Sternheim család hagyatékából ajándékozták Múzeumunknak.


Fogadják szíves köszönetünket és jókívánságainkat

 • Önkénteseink és alapítványi tagjaink Izraelben, Magyarországon, Amerikában és Ausztráliában
 • A Múzeumot támogató közéleti szervek
 • A Múzeum sok ezer barátja világszerte.

  Évi tagság-megújítás

  Kérjük, támogassa Múzeumunkat adományával!

  Magyarországi alapítványunk adóvisszatérítéshez igazolást ad ki.

  Magyarországi alapítványunk elérhetősége:
  cfat@message.hu
  Tel. +36-30-6555-066
  Sebők Irén címén, Budapest 1203, Helsinki út 8. II. 39.
  Bankszámla: Postabank Rt., Bp. Andrássy út 11991102-02916499-10000001


  Adóvisszatérítéshez U.S.A.-ban – a csekket kérjük P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc. névre kitölteni és a mellékelt lappal elküldeni New Yorki irodájukba.

  Nagyra értékeljük sokat számító támogatásukat.


  A Múzeum vezetősége és munkatársai nevében

  Josef Lustig
  Múzeumigazgató
  Cvi Kocer
  Alapítványi elnök h.