29. számú KÖRLEVÉL
2005. március – 5765 Adar Bet


Kedves Barátaink!

Szeretettel küldjük évi beszámolónkat a Múzeumról.

II. Cfáti Találkozó – Zsidó Szellemiség

A Cfáti Turisztikai Alapítvány (The Safed Foundation) és a Múzeum közötti együttműködésnek köszönhetően a 2005. februárjában tartott egyhetes II. Cfáti Talákozó a magyarajkú zsidóságnak lett szentelve. A programon 30 zsidó közösségi aktivista vett részt Magyarországról és a környező magyar nyelvterületekről.

A szeminárium változatos témákkal foglalkozott, köztük: a zsidó szellemiség és gondolkodás cfáti eredetű hagyományai; Cfát festői városa és a lélegzetelállító galili táj megismerése; Ismerkedés a Múzeum kincseivel és archíválási munkájával.

Bízunk benne, hogy a program résztvevői Múzeumunk és Cfát városának hírnevét szájról szájra adják és elősegítik kapcsolataink fejlesztését közösségeikkel.

A szemináriumot rendkívül intenzív előkészítő munka előzte meg. Különös köszönetet érdemelnek: Dr. Szalai Anna, Dr. Balázs Gábor, Binni Shalev (The Safed Foundation igazgatója), Dr. Avi Becker, Dr. Rafi Vágó, Zeev Pearl és Roni Lustig. Nagyra értékeljük Michael Malkior rabbi, kultúrminiszter-helyettes szilárd támogatását. Mély tisztelettel köszönjük a The Norwegian Fund és a The Leslie and Vera Keller Foundation for the Enhancement of the Jewish Heritage támogatását, mely lehetővé tette a program megvalósítását.
A képen: a csoport tagjai városnézésen a cfáti művésznegyedben. Fotó: Szántó András.

Meglepő megtiszteltetés Magyarországról

Dr. Hiller István kulturális miniszter úr 2005. januári látogatása folyamán meglepetés várt Chava és Josef Lustigra, a Múzeum alapító-vezetőire. Minden előkészítés nélkül, a miniszter úr átadta a Lustig házaspárnak... a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, “a magyar zsidóság tárgyi és szellemi emlékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenységéért”.

A kitüntetettek véleménye szerint, a kitüntetés a Múzeum hűséges barátainak is szól, akik segítsége és támogatása nélkül nem jött volna létre és nem fejlődne tovább a világon egyedülálló intézményünk. A miniszter urat többek között Dr. Gyenge András, az új izraeli nagykövet úr, valamint tévés forgatócsoport is kísérte.
A képen: Dr. Hiller miniszter úr és Chava Lustig a megható pillanatban.

A Múzeum újabb filmek szereplője

Dokumentumfilmek forgatása a Múzeumban egyre gyakoribb jelenséggé válik. Példának okáért:
A Páva utcai Holocaust Múzeum avatásakor Baló György filmjében szerepeltünk a magyar TV-ben, bemutatva gyűjteményünkből egy újpesti kislány, Petri Éva megható naplóját, mely a németek 1944. márciusi bevonulásával végződik.

Ráday Mihály kitűnő dokumentumfilmjét a Múzeumról eddig kétszer sugározta a Magyar Televízió. A film sikerét tanúsítja, hogy a nézők közül sokan fordultak hozzánk különböző kérésekkel.

Örömünkre szolgált, hogy Josef (Tomi) Lapid Kneszet-képviselő felvette a Múzeumot élettörténetéről szóló film forgatókönyvébe.

Herzl-napi megemlékezés

2004. július 7-én emlékezett meg a Múzeum a magyar zsidó Holocaust 60. évfordulójáról, a Herzl-napi rendezvény keretében. Az előadásokon, felszólalásokon és filmrészletek vetítésén kívül Suli Natan ismert énekesnő fellépése és magyarországi gyökereiről szóló megható szavai tették teljessé az esemény méltó programját. Ugyanakkor tisztelettel emlékeztünk Izrael Állama megálmodójára, Herzl Tivadar halálának 100. évfordulóján.

Sor került a dr. Mordecháj és dr. Thea Révész emlékére alapított ösztöndíj ez évi átadására is. Az ösztöndíj kitüntetettje, Cvi Hartman, ismertette az erdélyi zsidóságról szóló disszertációja körvonalait.


Rendkívüli Holocaust emlékkiállítás várta ezen a napon és a rá következő 3 hónapon át a sok száz érdeklődőt. A kiállításon, mely elsősorban a Múzeum gyűjteményében található ritka, eredeti anyag alapján készült, 120 válogatott korabeli levelezőlapot, hirdetményt, fényképet és iratot mutattunk be. A kiállítás felölelte a magyar zsidóság tragédiájának főbb állomásait: a korlátozó intézkedésektől és az antiszemita megnyilvánulásoktól, a munkaszolgálaton és a vagyonelkobzáson át a gettósításig és a deportálásig. Külön helyet szenteltünk Budapest zsidóságának és a különböző életmentési erőfeszítéseknek. Köszönetünk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak támogatásukért.

Amerikai barátaink figyelmébe!

Örömmel számolunk be a Múzeum Amerikai Baráti Körének megalapításáról, melynek célja a kapcsolat megerősítése a Múzeum régi barátaival, és új barátok bevonása a Múzeum fejlesztése érdekében. A Baráti Kör élén Mr. Steven R. Koltai áll, tevékeny és tapasztalt üzletember, a Warner Brothers producer-cég volt alelnöke, aki széleskörű közérdekű tevékenységgel is foglalkozik az U.S.A. nyugati partján. Koltai úr nagy lelkesedéssel vállalta a Múzeum támogatási alapjának megerősítését, mi pedig sok sikert kívánunk fontos vállalkozásához. Elérhetősége: steven@koltai.net

Rövid hírek

 • 2004. novemberi közgyűlésünkre ezúttal a Tel-Aviv-i Egyetem égisze alatt működő Bet Hatfucot (Diaszpóra Múzeum) épületében került sor. Intézeteink növekvő együttműködése keretében most terveznek egy előadás-sorozatot a magyar-zsidó kulturáról, Múzeumunk résztvételével.

 • Izraeli Alapítványunk elnöke, Mose Alpan úr, egészségi okokból lemondott. Köszönetünket küldjük és jó egészséget kívánunk Alpan úrnak, aki hosszú éveken át munkálkodott a magyarajkú zsidóság érdekében. A Múzeum igazgatósága Cvi Kocer igen tevékeny igazgatósági tagunkat nevezte ki elnökhelyettesnek, az új elnök megválasztásáig a jövő évi közgyűlésen.

 • Nagy örömmel fogadjuk a Múzeumban az egyre növekvő számban érkező magyarországi fiatalokat, akár a Szochnut és a különböző cionista ifjúsági szervezetek küldöttségeinek keretében, akár egyéni látogatóként.

  És ha már látogatókról van szó, említésre méltó az is, hogy majdnem minden nap akadnak véletlen találkozások, bizonyítva, hogy milyen kicsi is a világ. Mindnyájunknak otthona ez a hely.

 • A magyar zsidó Holocaust 60. évfordulójára virtuális Internet-kiállítás felállítását illető terveink most kezdenek a megvalósuláshoz közeledni. Két fő témával fogunk foglalkozni: a Holocaust alatti életmentési erőfeszítésekkel és a munkaszolgálattal.

  Köszönetünk támogatóinknak

  Köszönetünk és elismerésünk kijár a Múzeum egyes vállalkozásait támogató szerveknek (közöttük: a Claims Conference, az Izraeli Kultúrminisztérium, The Leslie and Vera Keller Foundation for the Enhancement of the Jewish Heritage, Eliezer Landau Emlékalapítvány). Hálánkat kiterjesztjük a Múzeum fennállását támogató és gyűjteményét gazdagító barátainkra is. Példáként:

  A II. Cfáti Találkozó megnyitó ünnepségén került sor a XIX. században írott Tóratekercs átadására. Jehuda Moskovits úr, a Múzeum hűséges támogatója, ajándékozta a relikviát. A tekercset a túrkevei Blatt nővérek által 1942-ben hímzett díszes takaró fedi: „Zehava és Chedva Blatt az Örökkévaló tiszteletére, hogy segítsen alijázni Izrael Földjére”. Nem ismerjük a nővérek sorsát.

  Herzl-napi rendezvényünk keretében Menachem Berg átadott egy tóratekercset, melyet édesapja, Dr. Berg József rabbi 33 éven át őrzött.

  Minden elismerés kijár Szántó György úrnak komoly kutatómunkájáért, melynek témája a magyar zsidó Holocaust és a munkaszolgálat.

  Köszönetünk Imre Hecht úrnak New-Yorkból, „Emlékezz” elnevezésű Holocaust emlékszobráért és támogatásáért. A szobor a Múzeum Holocaust szobájának legújabb méltó kiállítási tárgya.

  Nagy érdeklődéssel fogadtuk dr. Trom Andrástól nevelőapja, dr. Radó Sándor földrajztudós hagyatékát. Dr. Radó neve leginkább antifasiszta tevékenysége révén ismert, és a kapott anyag között megtalálható a „Dóra jelenti” c. könyve eredeti kézirata is (mielőtt megnyírbálta a szovjet katonai cenzúra).

  Az egykori jászapáti zsinagógából a kapu kilincse marad fenn az utókor számára Múzeumunkban – Dávid Métávnak és nagyapjának, Mose Weisz rabbinak köszönhetően.

  A nagyszőllősi Chevra Kadisa 1934-ben jiddisül írt temetési könyvét Jichák Livnát úrtól, a Múzeum egyik legtevékenyebb támogatójától kaptuk.

  E nélkül nem lenne teljes idei számunk...

  Innen is szívből gratulálunk Avraham Hersko professzornak,
  a 2004. évi kémiai Nobel-díj karcagi származású izraeli nyertesének!


  Itt búcsúztatjuk a Múzeum azon barátait,
  akik az elmúlt évben távoztak az élők sorából,
  és részvétünket küldjük családaiknak.
  Emlékük legyen áldott.


  Köszönettel tartozunk…

 • A magyarországi alapítvány kuratóriumi tagjainak és segítő aktivistáinak, dr. Medgyesi Ivánnal élükön.
 • A Múzeum önkénteseinek és az izraeli alapítvány tagjainak és igazgatóságának,
 • Valamennyi támogató barátunknak bel- és külföldön,
 • Edith és Dennis Prestonnak, az ausztráliai Baráti Kör szervező munkájáért,
 • A segítőkész közéleti szerveknek.

  MINDANNYIUKNAK SZÍVBÉLI KÖSZÖNETÜNKET
  ÉS ÜNNEPI JÓKĺVÁNSÁGAINKAT KÜLDJÜK

  Utószó gyanánt: TAGSÁG-MEGÚJĺTÁS

  Kérjük, járuljanak hozzá a Múzeum fenntartásához és fejlesztéséhez lehetőségük és bőkezűségük szerint!

 • Magyarországi barátaink küldhetik adományaikat az ottani alapítvány bankszámlájára is: Postabank Rt. – Bp. Andrássy út. 11991102-02916499-10000001. Az alapítvány adó-visszatérítéshez igazolást ad ki.

 • Barátaink az U.S.A.-ban: aki érdekelt adóvisszatérítésben (tax deductible donation), töltse ki a csekket a P.E.F. Israel Endowment Funds Inc. nevére, és küldje el a mellékelt adatlappal együtt a P.E.F. New York-i irodájába (ahonnan továbbítják Múzeumunkba).


  Előre is köszönjük sokat számító támogatásukat!

  Josef Lustig
  Múzeumigazgató
  Cvi Kocer
  Alapítványi elnök h.