27. számú KÖRLEVÉL

2003. március – 5763 Ádár Bét

Kedves Barátaink!

Itt küldjük évi beszámolónkat a Múzeum friss híreivel, reméljük, hogy érdekesnek bizonyul.

Fáradozásunk meghozta gyümölcsét

A Múzeum Megérinteni, megtudni és megemlékezni néven ismert számítógépes információs központja új programmal bővült, alapos gyűjtőmunka és mélyre szántó tervezés eredményeként.

A Holocaust folyamán Magyarországon szervezett életmentési erőfeszítéseket dokumentáló program a földalatti cionista mozgalmak tevékenységét mutatja be, aktivistáik visszaemlékezéseivel és történelmi háttérrel kiegészítve az adatokat.

A szöveget korabeli fényképek és dokumentumok kísérik és válogatott videórészletek gazdagítják. A program egészét átfogó összeköttetések, időbeli támpontok és alapfogalmak segítik az eligazodást ebben az összetett témában.

A program készítésével járó rendkívüli szervezési munkáért - az alapötlet kifejlesztéséért, a gondos anyaggyűjtésért, az adatok feldolgozásáért, számítógépes bemutatásuk tervezéséért és ellenőrzéséért - hálával tartozunk az alábbiaknak: Roni Lustig, Eli Necer és Dávid Gur. Köszönetünk a Múzeum barátai közül azoknak, akik anyaggal vagy visszaemlékezéssel járultak hozzá a dokumentálási folyamathoz.

Az információs központ folytatólagos fejlesztése részben a Claims Conference" támogatásának köszönhető.

Szintén az információs központ újdonsága az egykori székesfehérvári hitközség életének részletes megörökítése, mely csatlakozik a már meglévő 10 hasonló módon megörökített, un. bővített hitközséghez, melyekről beszámoltunk előző hírleveleinkben. A köszönet az alapos előkészítő munkáért Binjámin Ravid és dr. Eliezer Even székesfehérvári származású igazgatósági tagjainknak jár.

Befelyezéséhez közeledik a tokaji frigyszekrény restaurálása

Az egykor elhagyatott tokaji Tóraszekrény ismét közel eredeti díszében pompázik, és az egyetlen akadály végleges felállítása előtt a helyszűke – ugyanis a frigyszekrény több, mint 5 méter magas.

Az elmúlt nyáron a frigyszekrény bemutatásra került a nagyközönség előtt a Herzl-napi baráti találkozó alkalmával; azóta megtörtént felületkezelése, lakkozása és végleges konzerválása.

Technikai fejlesztés (köszönettel) és egy érdekesség

Múzeumunk új eszközökkel gyarapodott a számítógépek terén - a jeruzsálemi Kulturális Minisztérium támogatásával –, továbbá egy új, digitális fénymásoló-géppel – a Szochnut un. Aviezer Alapítványának köszönhetően. Ez utóbbit azonban „kiérdemeltük", és ehhez egy érdekes magyarázattal tartozunk.

Gestetner Dávid , a fénymásoló-gép feltalálója, Magyarországon, pontosabban Csorna városában született. Ő alapította az azonos nevű, világhírű céget, melytől kaptuk most az új fénymásoló-gépet. A feltaláló munkássága és családjának története részletesen dokumentálva van Múzeumunkban. Megjegyzendő, hogy a dokumentumok tekintélyes részét Chava Reichmann asszony, a Gestetner család egyik tagja ajándékozta Múzeumunknak, és további anyagot kaptunk Csornából, Kovács Károly úrtól is.

Tovább bővül a sírkő-felvételek gyűjteménye

Mint ismeretes, Múzeumunk folyamatosan gyűjti a magyar nyelvterületeken található zsidó temetők fényképeit, elsősorban budapesti alapítványunk segítségével. Idén azonban a gyűjtemény gyarapodásának egyik fő forrása az U.S.A.-ból érkezett: Barbara és Bobby Furst több CD-lemezt küldtek, mintegy 1500 Szlovákiában készített sírkő-felvétellel.

 


Beszámoló 2002. múzeumi eseményeiről Tervbe vettük - és segítségüket várjuk

Gyűjteményünk legújabb büszkeségei

Köszönetünk a Múzeum bel- és külföldi barátainak, akik nap mint nap tovább gazdagítják gyűjteményünket.

Munkaszolgálatos táborban réztáblára vésett dombormű pontos másolatával ajándékozta meg gyűjteményünket Szigeti Barbara asszony.
Hímzett csecsemőinget - nagymamájának 1922-ben készített kézimunkáját – bízott kezeinkre Jichák és Edit Kohen.

Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség marosvásárhelyi csoportjának tevékenységéről 1925 körül igen érdekes dokumentumokat kaptunk Karmela Neufeld asszonytól, köztük egy korabeli térképet is A zsidó koloniák Palesztinában felirattal.

Sárospatak Holocaust áldozatai emlékének megörökítését célzó, teljes névsort tartalmazó tekercset adományozott Múzeumunknak Tova Goldstein asszony.
Ritkaságszámba menő könyvvel gazdagította gyűjteményünket Rivka Cur asszony, melyet édesanyja talált a Holocaust után. A német nyelvű könyv témája a pozsonyi zsidó szellemi élet és megtalálható benne Chátám Szofér híres rabbi tanítványainak listája és fényképeik.Goldstein Imre, az I. világháborúban elesett katona emlékét őrző fémtáblát kaptunk Jehuda Moskovits úrtól, aki Múzeumunk egyik hűséges barátja és támogatója.Itt búcsúztatjuk a Múzeum azon barátait, akik az elmúlt évben távoztak az élők sorából, és részvétünket küldjük családaiknak. Emlékük legyen áldott.

Köszönettel tartozunk…
MINDANNYIUKNAK SZÍVBÉLI KÖSZÖNETÜNKET
ÉS ÜNNEPI JÓKĺVÁNSÁGAINKAT KÜLDJÜK.

Utószó gyanánt: TAGSÁG-MEGÚJĺTÁS

Mint mindig is hangsúlyoztuk, a Múzeum fennállása és fejlesztése leginkább a Baráti Kör tagjainak hozzájárulásán múlik.

Most, még inkább, mint ezelőtt, szükségünk van széleskörű segítségükre.

Kérjük, támogassa mindegyikük e világon egyedülálló létesítményt lehetőségei és bőkezűsége szerint. Előre is köszönjük sokat számító támogatásukat!

Josef Lustig
Múzeumigazgató
Mose Alpan
Alapítványi elnök