Beszámoló a Herzl-napi rendezvényről és a Holocaust-emlékkiállításról


2004. július 7-én tartotta a a Múzeum hagyományos Herzl-napi rendezvényét, Cfát városi színháztermében. A rendezvény ezúttal a magyar zsidóság Holocaustjának 60. évfordulója jegyében zajlott.

A több száz, bel- és külföldről érkező látogató a program megnyitása előtt a Múzeum látogatása mellett a nemrég felállított Holocaust emlékkiállítást szemlélte nagy érdeklődéssel.A kiállítás, mely elsősorban a Múzeum gyűjteményében található ritka és egyedi anyag alapján készült, 27 táblán 120 válogatott korabeli levelezőlapot, hirdetményt, fényképet és iratot mutat be. A kiállítás felöleli a magyar zsidóság tragédiájának főbb állomásait: a korlátoló intézkedésektől és antiszemita megnyilvánulásoktól kezdve, a munkaszolgálaton és a vagyonlefoglaláson át a gettósításig és a deportálásig. Külön figyelmet szenteltek a budapesti zsidóság rendkívüli esetének, valamint a tiszteletre méltó életmentési erőfeszítéseknek.A rendezvény díszvendége, dr. Hóvári János nagykövet úr, egy mondatban foglalta össze benyomását az emlékkiállításról – Ezt a kiállítást mindenhol be kellene mutatni!

A rendezvény rövid megemlékezéssel kezdődött dr. Herzl Tivadar halálozásának 100. évfordulójára. A köszöntők sorában volt Josef Lustig , a Múzeum igazgatója, dr. Hóvári János nagykövet úr, Jisáj Májmon cfáti polgármester, valamint Andrew Steiner ausztráliai szobrászművész.Eliezer Haupt megható emlékimája után Menachem Berg egy Tóratekercset adott át a Múzeum gyűjteménye számára, édesapja dr. Berg József rabbi emlékére.
Suli Natan ismert énekesnő fellépése és magyarajkú gyökereiről tanuskodó szavai közelről érintették a jelenlévőket.

Ezt követte egy korabeli amatőr filmrészletekre alapozott dokumentumfilm („Private Hungary X.”) vetítése, mely bemutatja az éles váltást a magyar zsidóság „aranykora” és a munkaszolgálat nehéz valósága között.

Dr. Kinga Frojimovics történész előadása a nagyváradi gettó történetéről, Zsolt Béla „Kilenc koffer” c. könyve kapcsán, nagy érdeklődést keltett.

Végül levetítették azt a filmrészletet a Múzeumról, melyet Baló György készített és a magyar televízió sugárzott a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Páva utcai megnyitójának alkalmából. A filmrészlet Petri Éva újpesti kislány naplóját mutatja be, mely a cfáti Múzeum Holocaust szobájában van állandóan kiállítva.Úgyszintén sor került a rendezvény folyamán a Révész család évi ösztöndíj-átadására dr. Mordecháj és dr. Thea Révész emlékére. Az ösztöndíj idei nyertese, Cvi Hartman, ismertette az erdélyi zsidósággal foglalkozó doktori disszertációja körvonalait.

A rendezvény és a kiállítás létrejöttét támogatták: a Claims Conference, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram, valamint a Cfáti Kulturális Központ.