מחירון לביקור במוזיאון

כרטיס כניסה לביקור עצמאי 20 ₪
כרטיס כניסה לסיור מודרך 35 ₪

מחירון שירותי ארכיון וחיפוש מידע*:

סוג השירות פירוט מחיר
הפקת דו"ח לפי קהילה, נושא או כל חתך אחר 50 ₪
תחקיר ארכיוני לכל שעת עבודה 75 ₪
צילום במכונת צילום לכל דף 5 ₪
סריקה לקובץ לכל דף / תמונה 20 ₪
הדפסה של קובץ סרוק לדף שחור/לבן 5 ₪
הדפסה של קובץ סרוק לדף צבעוני 20 ₪
תצלום במצלמה דיגיטלית פריט / מוצג מקורי של המוזיאון 75 ₪
צריבה על גבי תקליטור לא כולל מחיר המידע המבוקש 15 ₪
הפקת דיסק מולטימדיה ללא זכויות יוצרים 60 ₪
זכות שימוש בחומר מקורי תמונה / מסמך 50 ₪
* התשלום ייגבה לפני מסירת העבודה או המשלוח.

הנחה במחיר תינתן:
  • לסטודנטים – 50% הנחה
  • לידידי המוזיאון שתרמו בשנה האחרונה – 50% הנחה
  • למוסדות ללא כוונת רווח – בתיאום עם מנהל המוזיאון.
הערות:
  • דמי משלוח וטיפול בסך 15 ₪ ייגבו על כל פריט במשלוח במעטפה רגילה.
  • על כל פריט חריג אחר תיגבה עלות משלוח נוספת בהתאם לתעריפי הדואר.