תוכניות לילדים ונוער

המוזיאון מציע מגוון תוכניות והפעלות חינוכיות לתלמידים

המטרות החינוכיות של המוזיאון:
לקרב את התלמידים אל המורשת העשירה שנכחדה בשואה
לספר את סיפורה של היהדות הדוברת הונגרית בזמן השואה


לחטיבת הביניים ובית הספר התיכון:

 • מגילת הצופים היהודיים האמיצים – תכנית לגילאי בר מצווה המספרת על פרשה של גילוי אומץ לב של נערים יהודיים בתקופת השואה.
 • ילדות שנקטעה – על עולמם של הילדים לפני המלחמה ועל גורלם הנורא בזמן השואה.
 • הצלת ארון הקודש מטוקאי – פגישה עם שרידיו של עולם יהודי מפואר שאבד בשואה.
 • להסתכן על מנת להציל – על פרשה מופלאה של הצלת יהודים על ידי מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה.
 • הכנה לביקור בפולין – עדות אישית מן השואה, סרט שהוכן בעקבות מכתבים שכתבה נערה לסבתה מן המסע לפולין, מצגת על השמדת יהודי הונגריה, דילמות ערכיות ומבחר קלטות וסרטים על השואה.

 • לבית הספר היסודי:

 • המזוודה של סבא טיבי - החפצים שסבא שמר מבית הוריו מספרים לנכדו על משפחתו שלא זכה להכיר.
 • ילדות שנקטעה – על עולמם של הילדים לפני המלחמה ועל גורלם הנורא בזמן השואה.
 • הצלת ארון הקודש מטוקאי – פגישה עם שרידיו של עולם יהודי מפואר שאבד בשואה.

 • תוכניות לכל הגילאים:

 • ללמוד על מוזיאון – התלמידים מכירים את תפקידיו של המוזיאון ואת אופן פעולתו ולומדים להקים תערוכה כיתתית או בית ספרית.
 • נושאים לעבודת חקר – הדרכה אישית להכנת עבודת חקר מתוך רשימת נושאים מגוונת.


 • פירוט התוכניות וההפעלות לילדים ונוער


  לחטיבת הביניים ולתיכון:

  מגילת הצופים היהודיים האמיצים (לכיתות ז'– ט')

  בתקופת המלחמה נאסרה התכנסות של ארגונים יהודיים בהונגריה. קבוצת נערים שהיו חברים בשבט צופים יהודי סרבו להפסיק להיפגש ולטייל. הם מצאו דרך מקורית להראות את נחישותם להסתובב באופן חופשי מתחת לאפה של המשטרה ההונגרית וזאת באמצעות מגילה מוצפנת שחיברו. התלמידים מפענחים את המגילה שכתבו הנערים בכתב מוצפן ומשוחחים על משמעות ההחלטה האמיצה שקיבלו בני גילם.

  ילדות שנקטעה (לכיתות ז'– ט')

  התבוננות בשבר שארע בחיי הילדים אשר ילדותם נקטעה לפתע ועולמם חרב באחת בשואה. באמצעות סיפורו של נער יהודי שגדל והתבגר בהונגריה שלפני המלחמה, ותוך צפייה בקטעי עדות של אלה שהיו ילדים בזמן הגירוש לאושוויץ, מתוודעים הילדים להיבט אחד של השואה. הביקור מסתיים בפעילות יצירה לעיבוד החוויה הרגשית החזקה.

  הצלת ארון הקודש מטוקאי (לכיתות ז' –ט')

  שרידיו של ארון הקודש נמצאו בדרך מקרה. הם היו מושלכים בחצר בית הכנסת שעמד בשיממונו שנים רבות לאחר השואה. השרידים נתגלו תוך כדי סיור במבנה המשופץ של בית הכנסת אשר הפך בינתיים למרכז תרבות עירוני של העיר טוקאי. התלמידים מתוודעים לעבודת המשחזר הכוללת מחקר וידע אומנותי. הם מתנסים בפעילות יצירתית הממחישה את עבודת השחזור.

  להסתכן על מנת להציל (לחטיבה עליונה)

  התלמידים נחשפים לפרשה ייחודית של הצלת יהודים על ידי יהודים אשר התרחשה בהונגריה בזמן השואה. זוהי פרשת התגייסותם של חברי תנועות הנוער החלוציות להצלת יהודים על ידי זיוף תעודות, הברחת גבולות ואיסוף אלפי ילדים שהוריהם גורשו או הומתו. התלמידים מנסחים קוים לדמותו של לוחם מחתרת, מתלבטים יחד בדילמות של חברי המחתרת, ודנים בשאלות ערכיות הנגזרות מן הפרשה המיוחדת הזאת.

  הכנה למסע לפולין (לכיתות י"א – י"ב)

  מרביתה של יהדות הונגריה הושמדה על אדמת פולין, במחנה אושוויץ. היה זה בחודשים האחרונים למלחמה לאחר פלישתה המזורזת של גרמניה להונגריה בת בריתה. ברשותנו חומר רב על שואת יהדות הונגריה והוא מהווה פרק למידה מרתק למי שיוצא למסע בפולין. ניתן לתכנן לקבוצה ביקור אחד או סדרת ביקורים, ולבנות תוכנית מודולרית חווייתית על פי הצרכים של הקבוצה.

  שימו לב! כל התוכניות כוללות הנחיה לסיור עצמאי במוזיאון.


  לבית הספר היסודי:

  המזוודה של סבא טיבי (לכיתות ב' – ד')

  באמצעות סיפור מסגרת מסתובבים הילדים בחדר הפעילות החדש שלנו ומאתרים חפצים ותמונות. כל אלה מצטרפים יחד לתמונת ילדות רגילה ומאושרת בהונגריה שלפני השואה.
  הילדים משוחחים עם המדריכה על הקשר הבין דורי שבין סבים לנכדים ומבינים את חשיבותו של המוזיאון כמשמר אורחות חיים של עולם שהיה ואיננו עוד.

  ילדות שנקטעה (לכיתות ה'- ו')

  התבוננות בשבר שארע בחיי הילדים אשר ילדותם נקטעה לפתע ועולמם חרב באחת בשואה. באמצעות סיפורו של נער יהודי שגדל והתבגר בהונגריה שלפני המלחמה, ותוך צפייה בקטעי עדות של אלה שהיו ילדים בזמן הגירוש למחנה אושוויץ, מתוודעים הילדים להיבט אחד של השואה.
  הביקור מסתיים בפעילות יצירה לעיבוד החוויה הרגשית החזקה.

  הצלת ארון הקודש מטוקאי (לכיתות ה' – ו')

  שרידיו של ארון הקודש נמצאו בדרך מקרה. הם היו מושלכים בחצר בית הכנסת שעמד בשיממונו שנים רבות לאחר השואה. השרידים נתגלו תוך כדי סיור במבנה המשופץ של בית הכנסת אשר הפך בינתיים למרכז תרבות עירוני של העיר טוקאי. התלמידים מתוודעים לעבודת המשחזר הכוללת מחקר וידע אומנותי. הם מתנסים בפעילות יצירתית הממחישה את עבודת השחזור.

  שימו לב! כל התוכניות כוללות הנחיה לסיור עצמאי במוזיאון.